بهشت همینجا

بهشت جایی همین نزدیکی هاست ب

اگر لباسي را که به عرق جنب از حرام آلوده شده بپوشيم و بدن به آن آلوده شود آيا نماز خواندن با آن اشکا...


عرق جنب از حرام نجس نيست ولي بنابر احتياط مستحب با بدن و لباس آلوده به آن تا هنگامي كه خشك نشده، نماز نخوانيد V}(توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 116 - عروه الوثقي، ج 1، ص 6، م 2). {V

لباس کسي که استمنا مي کند نجس است يا طاهر؟


عرق فرد جنب از حلال پاک است و با بدن و لباسی که با آن عرق آغشته شده نماز صحیح است ولی اگر کسي از راه حرام جنب شده باشد عرق او نجس نيست, ولي بنا براحتياط واجب بايد با بدن و لباسي که به آن آلوده است نماز نخوانند. V}(توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 116){V

اگر فرد عرق نکند لباس او با عمل استمنا ن...

عرق فرد جنب از حلال چه حکمي دارد؟

پاک است . می توان با آن نماز خواند چون عرق جنب از حرام نیست.

اگر در موقع جنب از حرام به قرآن يا مهر نماز دست بزنيم آيا آنها نجس مي شوند و بايد آنها را آب بكشيم؟

هر چند دست زدن به متن قرآن بدون طهارت حرام است ولی نجس نمی شود هر چند شخص جنب از حرام باشد
جنب از حرام به شخصي مي گويند كه از راه غير مشروع مثل استمنا، زنا، جماع با همسر حائض و ... جنب شده باشد و در اين مسأله فرقي بين زن و مرد نيست.
اگر انسان از راه هاي فوق جنب گردد، عرق او گرچه نجس نيست ولي ق...

آيا استمنا باعث مي شود نمازي كه با لباس پاك مي خوانيم قبول نشود؟

عرق فرد جنب از حلال پاک است و با بدن و لباسی که با آن عرق آغشته شده نماز صحیح است ولی اگر کسي از راه حرام جنب شده باشد عرق او نجس نيست, ولي بنا براحتياط واجب بايد با بدن و لباسي که به آن آلوده است نماز نخوانند. V}(توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 116){V

در رساله امام آمده است که عرق جنب از حرام نجس نيست ولي احتياط واجب آن است که با بدن يا لباسي که به آ...


عرق جنب از حرام نجس نيست ولي بنابر احتياط مستحب با بدن و لباس آلوده به آن تا هنگامي كه خشك نشده، نماز نخوانيد V}(توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 116 - عروه الوثقي، ج 1، ص 6، م 2). {V پس از خشك شدن نياز به آب كشيدن ندارد ومي توانيد با آن نماز بخوانيد بنا بر اين اگر به اشيايي از قبيل عينک وما نند آن ا...

اگر لباس و يا مهر نماز به عرق جنب از حرام آلوده شده باشد، آيا پس از خشک شدن عرق جنب از حرام از روي ل...

]
عرق جنب از حرام نجس نيست ولي بنابر احتياط مستحب با بدن و لباس آلوده به آن تا هنگامي كه خشك نشده، نماز نخوانيد V}(توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 116 - عروه الوثقي، ج 1، ص 6، م 2). {V پس از خشك شدن نياز به آب كشيدن ندارد ومي توانيد با آن نماز بخوانيد بنا براين اگر به اشيايي از قبيل عينک وما نند آن ...

اگر ما جنب از حرام شده باشيم و قبل از غسل جنابت بدن ما بوي عرق بدهد و بعد از غسل هم بدن ما بوي عرق ب...

عرق جنب از حرام نجس نيست ولي بنابر احتياط مستحب با بدن و لباس آلوده به آن تا هنگامي كه خشك نشده، نماز نخوانيد V}(توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 116 - عروه الوثقي، ج 1، ص 6، م 2). {V و بوی عرق مانع از صحت غسل نيست.

اگر يك وسيله مثل تلفن آغشته به عرق جنب از حرام شود، آيا لازم است آن را آب كشيد؟ اگر با دست خيس به آن...

مطابق نظر مراجع فعلي عرق جنب از حرام پاک است و حتي اگر کسي از راه حرام مانند استمناء جنب شده باشد, عرق او نجس نيست و سرايت آن نيز نجس کننده چيزي نيست, ولي بنابر اظهر و احتياط تا وقتي آن عرق از بدن يا لباس خشک نشده با آن نماز نخواند. منظور عرقي است بعد از جنابت که در اعضاي بدن او ظاهر شود.

اگر لباس ما يا مهر نماز به عرق جنب از حرام آلوده شده باشد آيا براي نماز خواندن بايد آنها را آب بکشيم...

عرق جنب از حرام نجس نيست ولي بنابر احتياط مستحب با بدن و لباس آلوده به آن تا هنگامي كه خشك نشده، نماز نخوانيد V}(توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 116 - عروه الوثقي، ج 1، ص 6، م 2). {V پس از خشك شدن نياز به آب كشيدن ندارد ومي توانيد با آن نماز بخوانيد بنا بر اين اگر به اشيايي از قبيل عينک وما نند آن اصا ...

1

. عرق جنابت
س: حكم عرقِ جنابت از حرام چيست؟ و آيا نماز خواندن با آن صحيح است؟
ج) عرق جنابت مطلقاً پاك است، اما در صورتغسل جنابت؛ آيت الله سيستاني مدظله

سؤال: بابدن خیس می توان غسل جنایت کرد ؟

پاسخ: مانعی ندارد .

سؤال: بعد از تطهير وانجام غسل جنابت آبی که از انسان خارج ميشود نجس است يا خير؟

پاسخ: اگر قبل از غسل ادرار کرده وبعد از ادرار هم استبراء انجام داده است آن آب پاک است.

سؤال: در صورتیکه با همسرم نزدیکی کنم و دخولی انجام نگیرد آیا همسرم بایستی غسل کند ؟

پاسخ: اگر شهوت حاصل شد غسل واجب است .

سؤال: در زمستان چون هوا سرد است و نمیشود همیشه پس از نزدیکی غسل نمود و امکان سر ما خوردگی زیاد است تکلیف چیست ؟ آیا می توان تیمم کرد و هر موقع هوا بهتر بود غسل کنیم ؟

پاسخ: تیمم باطل است به فرض سؤال .

سؤال: اگر زن جنب پس از غسل جنابت آبی از او خارج شود و شک کند که منی است یا خیر چه حکمی دارد ؟ و آیا دوباره باید غسل کند ؟

پاسخ: تجدید غسل لازم نیست .

سؤال: اگر شخص جنب بدلیل تنبلی غسل نکند و بجای آن تیمم کند اما بعد غسلش را انجام دهد این کار گناه دارد ؟

پاسخ: اگر با ان تیمم نماز خوانده نمازش باطل است .

سؤال: در صورتی که در حال خواب انسان جنب شود(منی از آن خارج شود) وبنا به دلايلی نتواند غسل کند خواندن نماز چگونه است؟

پاسخ: نماز خواندن در فرض سوال باطل است وبايد غسل کند.

سؤال: اگر شك داشته باشيم محتلم شده ايم يا نه حكم چيست؟

پاسخ: غسل لازم نيست.

سؤال: اگر منى بدون شهوت از بدن خارج شود آيا غسل واجب است؟

پاسخ: غسل واجب مى شود.

سؤال: اگر منى بدون شهوت يك قطره شفاف خارج شود غسل جنابت واجب است؟

پاسخ: اگر منى باشد يا علائم منى را داشته باشد غسل واجب مى شود.

سؤال: غسل جنابت را مى شود زير دوش انجام داد؟

پاسخ: انجام غسل زير دوش اشكال ندارد.

سؤال: آیا آبی که قبل از منی از انسان خارج می شود (وذی) ، اگر از راه و ملاعبه حرام خارج شده باشد نجس است یا خیر ؟ غسل لازم است یا خیر ؟ مبطل وضو است یا خیر ؟

پاسخ: پاک است و موجب غسل نمی شود و مبطل وضو هم نیست .

سؤال: من تاحدود 27 سالگی یک مسئله را نمی دانستم و این که آدم وقتی استمنا میکند با ید غسل کند و تمام این مدت را از سن تکلیف تا 27 سالگی را نماز و روزه می گرفتم که استمنا کرده بودم ولی غسل نکرده بودم تکلیف این همه روزه و نمازهای من چیست ایا باید همه را قضا بگیرم ؟

پاسخ: هر نوع بازی با آلت تناسلی موجب غسل نیست . اگر به اوج لذت جنسی رسیده باشید و درآن حال آبی خارج شده باشدغسل واجب است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر آب زیادی خارج شود با شهوت هر چند به اوج لذت نرسد. و اگر نمازی در این حال بدون غسل خوانده اید باطل است و باید قضاء کنید ولی آن چه پس از یک غسل مشروع چه واجب مانند حیض وچه مستحب مانند جمعه خواند ه باشید صحیح است.

سؤال: رطوبتی که از خانمها به هنگام ملاعبت با همسر بدون دخول خارج میشود چه حکمی دارد و چه موقع حکم منی دارد و باید غسل انجام داد؟

پاسخ: رطوبت زیادی که به هنگام ملاعبه خارج می شود که نوعا باسستی بدن همرا ه است نجس است و موجب غسل می شود.

سؤال: هنگامى كه در حال بازى بايك بازى رايانه اى هستم مايعى شفاف از من خارج مى شود كه نمى دانم منى است يا نه؟

پاسخ: آب مزبور محكوم به طهارت است و غسل لازم نيست.

سؤال: آيا با غسل جنابت از حرام مى شود نماز خواند؟

پاسخ: بلى مى شود.

سؤال: می گويند قبل از غسل جنابت بايد ادرار و استبراء كرد ، اگر در ميان غسل قطره‌اى از فرد خارج شود بايد غسل را تكرار كرد يا نه؟

پاسخ: لازم نيست غسل را تكرار نمايد ولى بنابر احتياط واجب براى نماز وضو نيز بگيرد.

سؤال: آيا می شود به جاى چند غسل جنابت واجب فقط يك غسل انجام داد؟

پاسخ: مانعى ندارد.

سؤال: غسل جنابت در ماه رمضان اگر موقعيت غسل نبود بعد از اذان صبح می شود غسل كرد؟

پاسخ: اگر فرصتى براى غسل نباشد بايد تيمم كند سپس در صورت ارتفاع ضرورت براى نماز غسل كند.

سؤال: در ايام ماه مبارك اگر شخصى بعد از اذان صبح بيدار شود در حالى كه احتياج به غسل جنابت داشته باشد تكليف چيست؟ آيا آن روز را نمى شود روزه گرفت؟

پاسخ: روزه درست است و براى نماز غسل كنيد.

سؤال: در ماه مبارك رمضان قبل از اذان صبح به منظور انجام غسل جنابت به حمام رفتم . كمى بعد از شروع غسل اب بطور غير معمول سرد شد طوريكه از ادامه غسل باز ماندم و اذان گفته شد . بعد از آن با تهيه شدن مقدارى اب گرم غسل را ادامه دادم و بعد اب حمام هم گرم شد و غسل را به پايان رساندم ولى هوا روشن شده بود . لطفاً بفرمائيد : 1 _ آيا گناهى مرتكب شده ام؟ 2 _ روزه اين روز چه حالتى پيدا مى كند ؟

پاسخ: روزه مزبور صحيح است و در چنين حالتى وظيفه تيمم است و بعد غسل انجام مى دهد و نماز را بعد از غسل مى خواند .

سؤال: عرق كسى كه از حرام جنب شده چه حكمى دارد و آيا با آن مى توان نماز خواند و غسل جنابت از حرام با آب گرم چگونه است ؟

پاسخ: پاك است و نماز با آن مانعى ندارد .

سؤال: من چون نمی دانستم كه جنابت غسل دارد. يكسال اول تكليفم را بدون غسل نماز خواندم. آيا بايد آنها را اعاده كنم؟

پاسخ: هر نمازى كه بعد از جنابت و قبل از يك غسل مشروع انجام داده ايد باطل است و بايد قضا كنيد و اما اگر غسلى كرده باشيد هرچند غسل جمعه كه مستحب است كفايت می كند البته غسلهايى كه استحباب يا وجوب آنها شرعاً ثابت نيست كفايت نمی كند.

سؤال: اگر انسان بعد از غسل متوجه شود به جايى از بدن از آب نرسيده غسل او صحيح است يا خير؟

پاسخ: شستن همان مقدار كافى است مگر اينكه آن قسمت در سر يا گردن باشد كه براى مراعات ترتيب بدن را هم بايد شست.

سؤال: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حيض و جنابت) آيا مىتوانم در يك غسل بگويم نيت مى كنم غسل حيض و جنابت انجام دهم و با دو نيت يك غسل انجام دهم؟

پاسخ: اشكال ندارد بلكه اگر يكى از آنها را هم انجام دهيد و ديگرى را اصلاً نيت نكنيد هم كافى است.

سؤال: در غسل ترتيبی آيا در استخر و امثال آن می توان داخل آب شد و زير آب روی بدن با حركت دست غسل نمود يا خير ؟

پاسخ: هر قسمتی را كه می خواهد غسل بدهد اگر همان قسمت را از آب بيرون بياورد و به نيت غسل در آب فرو ببرد كافی است .

سؤال: آیا فرد غیر جنب می تواند برای خواندن نماز غسل جنابت کند ؟

پاسخ: خیر ولی می تواتند با غسلی که مشروعیت آن ثابت باشد مانند غسل جمعه نماز بخواند .

سؤال: کسی که استمنتاء می کند و بعد از آن غسل می کند آیا می شود با آن غسل نماز خواند و یا اینکه باید دوباره وضو بگیرد؟

پاسخ: با همان غسل نماز بخواند احتیاجی به وضو نیست.

سؤال: جنابت بانوان به چه صورت است و در چه مواردی غسل جنابت بر آنان واجب می شود ؟

پاسخ: اگر به اوج تلذذ جنسی برسد و آب بیرون بیاید آن آب نجس و موجب جنابت است و همچنین نباید احتیاط واجب اگر قبل از آن خارج شود اگر زیاد باشد که لباسهای زیر را خیس کند .

سؤال: برای هر غسلی از جمله غسل جنابت چه نیتی کنیم ؟

پاسخ: کافی است نیت طهارت بکند.

سؤال: غسل جنابت را باید با اب خالی انجام داد یا با مواد شوینده مثل شامپو در ضمن میتوان ابتدا حمام کرد وسپس با همان بدن خیس غسل جنابت راانجام داد؟

پاسخ: آب خالی کافی است، ومیتواند با بدن خیس غسل کرد.

سؤال: آيا بايد حتماً در موقع اذان غسل جنابت را انجام داد وآيا بايد حتماً با آن غسل نماز خواند؟

پاسخ: واجب نيست.

سؤال: ميخواستم بدانم در هنگام غسل جنابت اگر يکی از کارهايی که وضو را باطل ميکند پيش آيد بعد از اتمام غسل برای نماز وضو واجب است يا با همان غسل ميتواند نماز خواند؟

پاسخ: به احتياط واجب برای نماز در اينصورت بايد وضو گرفت.

سؤال: اگر من غسل جنابت را فراموش کنم و پس از چهار روز به ياد بياورم که غسل جنابت انجام نداده ام ... در آن صورت بايد غسل جنابت را انجام دهم و آيا بايد نمازهای گذشته ام را قضا کنم؟

پاسخ: بايد غسل کنيد و نماز ها را قضا کنيد.

ى كه جنابت از حرام باشد، بنابر احتياط واجب نمى‏توان با آن نماز خواند.

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت ۲:۳ قبل از ظهر  توسط افشین  |